Børnehuset ved Diget modtager hvert halve år en pædagogstuderende. 

Fra d. 1-6-17 er den pædagogstuderende tilknyttet vuggestue-afdelingen, hvor der er 3 stuer Musen, Trolden og Pindsvinet, med børn i alderen 0- 3 år.

Den pædagog-studerende er placeret på Pindsvinet, med Randi som Praktik vejleder.

Ca. 1 gang om året modtager vi en Pædagogisk Assistent -elev, som er tilknyttet børnehave-afdelingen , som består af 3 stuer.

I Børnehave-afdelingen er børnene er opdelt på 2 stuer med børn fra 3-5 år som hedder Svanen og Sommerfuglen. 

På den sidste stue samles de kommende skole børn hvert år d. 1. April og går på denne stor-gruppe til de skal i SFO.

Stuen hedder Uglen, hvor PA-eleven er placeret med Hanne som Praktikvejleder