Velkommen til Børnehuset ved Diget
  Børnehuset ved Diget er en aldersintegreret daginstitution med  børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i en vuggestue-- og børnehave afdeling med 3 stuer i hver afdeling.


Vi ønsker at være kendt for

at få det bedste frem i hinanden.

  I Børnehuset ved Diget er det væsentligste værdiforhold udviklingen af en inkluderende kultur med fokus på

selvværd, selvtillid og selvrespekt.

Dette gennem et anerkendende relations og ressourceorienterede menneskesyn, der grunder på værdierne dialog, ansvarlighed, tolerance, mod, respekt og omsorg for hinanden i vores sociale fællesskaber.

MOTTO 

Alene kan vi meget,

sammen meget mere.

Store Bamseven
TEST

Marte Meo
Udviklinsgsstøttende samspil

*Se barnets initiativ

 *Følge barnets initiativer (spejle)

*Benævne barnets initiativer

* Bekræfte barnets initiativer

* Udvælge barnets initiativer

* vente på barnets initiativer

* Kæde sammen 

*Turtaging

* sætte ord på sig selv