Så snart du har indmeldt dit barn i Børnehuset ved Diget via nem-plads, fremgår indmeldingen i systemet, så vi kan se, at dit barn er indmeldt.

For at skabe en tryg og omsorgsfuld start i Diget, har du mulighed for at komme på før-besøg min. 1 gang om ugen 4 uger før dit barns indmeldelsedato.

 Det kan være meget forskelligt fra barn til barn, hvor mange før-besøg, der skal til for at øge trygheden for barnet. 

Et før- besøg går ud på, at du sammen med dit barn kommer i det aftalte tidspunkt og følger dagligdagen på stuen.

Du skal blot være opmærksom på, at det pædagogiske personale ikke afsætter særligt tid til dialog med dig på besøgene.

Som oftest der der blevet afholdt et velkomstmøde mellem dig og det pædagogiske personale.  Se under menupunktet Opstartssamtale.