Orientering fra bestyrelse og forældrerådet

Områdepolitikker

Områdepolitikkerne er vedhæftet som bilag
Bilag
Politikken beskriver Område Syds retningslinjer i forhold til leg mellem børn og børns seksualitet i deres lege.
Procedure ved mistanke om overgreb og krænkelse mod børn af børn.
Hvordan vi sikrer personalet og hinanden ift. børn og anklager af forskellig art.
Politikken tager udgangspunkt i Næstved Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 samt Område Syds fortolkning af denne.
Vi føler Sundhedsstyrelsens anbefalinger