Vedtagelse af princip for Storgruppen i Børnehaven ved Diget

Forældrebestyrelsen har d.26 november 2015 vedtaget et princip om, at alle børn inden skolestart, skal have mulighed for, at gå på stuen Uglen, der er en før-skole-stue/storgruppe.

Princippet er vedtaget, da formålet med før-skole-gruppen er, at styrke børnenes færdigheder inden skolestart, hvilket alle børn skal have lige muligheder for, når de når alderen inden skolestart.

Den daglige leder vil tage hensyn til mængden af børn, i forhold til fordeling af ressourcer på de tre børnehavestuer, så mængden af pædagoger på stuerne, så vidt muligt svarer til mængden af børn.