I Børnehuset ved Diget arbejder alle 6 stuer med Hverdagspædagogikken som en rød tråd igennem huset.